ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 03-444-1733

ฟิล์มยืด

ติดต่อผู้ขาย

ฟิล์มยืดเหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมแพ็คกิ้ง มีลักษณะสินค้าเป็นกลุ่มเดียวกัน ด้วยคุณสมบัติของฟิล์มมีความบางถึง 10 ไมคอน  แต่มีความเหนียวยืดหยุ่นสูงด้วย มีความโปร่งใสและมีกาวในตัวโดยในการบรรจุแบบรวมของผลิตภัณฑ์ หรือการจัดวางผลิตภัณฑ์บนพาเลท ฟิล์มยืดนี้จะได้ป้องกันสินค้าที่แพ็คกิ้งและลดต้นทุนการแพ็คกิ้ง สามารถป้องกันความชื้น ป้องกันฝุ่นและประหยัดแรงงานเพิ่มประสิทธิภาพอย่างสูง 

ประโยชน์ และกระบวนการผลิต ของฟิล์มยืด
     โรงงานผลิต และจำหน่าย ฟิล์มยืด พันพาเลท ห่อสินค้า เราผลิตฟิล์มยืดพันพาเลท มีคุณภาพมาตฐาน
ลักษณะและการใช้งานของผลิตภัณฑ์:
     สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมแพ็คกิ้ง มีลักษณะสินค้าเป็นกลุ่มเดียวกัน ด้วยคุณสมบัติของฟิล์มมีความบางถึง 10 ไมคอน  แต่มีความเหนียวยืดหยุ่นสูงด้วย มีความโปร่งใสและมีกาวในตัวโดยในการบรรจุแบบรวมของผลิตภัณฑ์ หรือการจัดวางผลิตภัณฑ์บนพาเลท ฟิล์มยืดนี้จะได้ป้องกันสินค้าที่แพ็คกิ้งและลดต้นทุนการแพ็คกิ้ง สามารถป้องกันความชื้น ป้องกันฝุ่นและประหยัดแรงงานเพิ่มประสิทธิภาพอย่างสูง 

ประโยชน์หลักของ ฟิล์มยืดพันพาเลท

     ใช้ห่อหุ้มสินค้าทุกชนิด เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไม้สอย เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น เพื่อป้องกันความชื้น และปราศจากมด ปลวก มอด แมลง ฯ ทั้งสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายจากการขนส่ง ป้องกันสินค้าตกหล่น และสามารถรวมสินเป็นหน่วยเดียวกัน

กระบวนผลิต ฟิล์มยืดพันพาเลท
วัดถุดิบ ฟิล์มยืด

ผสม

หัวไดร์

สลิท

เก็บม้วน

ตรวจสอบ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง