สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Oct 2021   146  
2 Oct 2021   149  
3 Oct 2021   223  
4 Oct 2021   185  
5 Oct 2021   273  
6 Oct 2021   205  
7 Oct 2021   143  
8 Oct 2021   157  
9 Oct 2021   127  
10 Oct 2021   160  
11 Oct 2021   169  
12 Oct 2021   155  
13 Oct 2021   108  
14 Oct 2021   99  
15 Oct 2021   182  
16 Oct 2021   153  
17 Oct 2021   105  
18 Oct 2021   115  
19 Oct 2021   147  
20 Oct 2021   205  
21 Oct 2021   156  
22 Oct 2021   273  
23 Oct 2021   133  
24 Oct 2021   150  
25 Oct 2021   214  
26 Oct 2021   149  
27 Oct 2021   162  
28 Oct 2021   131  
29 Oct 2021   138  
30 Oct 2021   135  
31 Oct 2021   158