ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 03-444-1733

ปัจจัยการเลือกฟิล์มยืดพันพาเลทเพื่อนำไปใช้งาน

การเลือกฟิล์มพันพาเลทมีการให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
 

ฟิล์มยืดสำหรับเครื่องพัน

 

        การเลือกใช้ฟิล์มยืดก็ต้องเลือกแบบที่มีความเหนียวสามารถป้องกันการที่มทะลุได้เป็นอย่างดี หรืออาจป้องกันโดยการใช้วัสดุอื่น ๆ เข้ามาช่วย เช่น การใช้โฟมขึ้นรูปหรือแผ่น กระดาษลูกฟูกนํามาห่อหุ้มตรงเหลี่ยมมุมก่อนการพันด้วยฟิล์มยืด 

การเลือกใช้ฟิล์มยืดพันพาเลท (StretchFilm)

       จะเห็นได้ว่าฟิล์มยืดที่ใช้พันพาเลทนั้นก็มีให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมในการใช้งาน ดังนั้นก่อนที่จะเลือกใช้ฟิล์มพันพาเลทก็ควรทราบถึงชนิดและลักษณะของสินค้า รวมไปถึงสภาพแวดล้อมในการเก็บ รักษาและในระหว่างขนส่ง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและป้องกันรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดก่อนถึงมือผู้บริโภคนั่นเอง

อุณหภูมิ
         ฟิล์มยืดที่ห่อรัดผลิตภัณฑ์ก็จะเกิดการคลายตัว ส่วนที่อุณหภูมิต่ําก็จะทําให้ความเหนียวและการยึดตัวของฟิล์มนั้นลดลง ดังนั้นฟิล์มยึดส่วนใหญ่จึงไม่ควรนํามาใช้งาน ที่อุณหภูมิในช่วง 30 - 54 องศาเซลเซียส

ความชื้น
         ยิ่งมีความชื้นที่สูงจะทำให้การเกาะติดของฟิล์มยืดพาเลทมากยิ่งขึ้น
สารที่เติมลงไปในฟิล์มพันพาเลทจะสามารถเกาะติดได้ดีในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง เพราะสารที่เติมจะลงไปในฟิล์มจะดูดความชื้นจากบรรยากาศทำให้ฟิล์มเกาะตัวกันได้ดีมากยิ่งขึ้น

ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก
       การใช้งานฟิล์มยืดควรต้องระวังเรื่องฝุ่นและสิ่งสกปรกต่างๆ เพราะถ้าหากฝุ่นละอองไปติดฟิล์มยืดจะทำให้คุณสมบัติในการยึดเกาะติดของฟิล์มบืดลดลงได้

อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการห่อรัด
       อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการห่อรัดก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญในการเลือกคุณสมบัติของฟิล์มยึดที่จะนํามาใช้งาน เพราะถ้าหากจะใช้ฟิล์มยืดพันพาเลทนั้นก็ต้องเลือก ขนาดและให้เหมาะสมตามการใช้งาน อาทิเช่น การเลือกฟิล์มจากลักษณะ ชนิดของสินค้าที่ไปถึงการเก็บรักษา จนกระทั่งด้านการขนส่งว่ามีการเคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างปลอดภับและไม่ชำรุดเสียหายหรือไม่


           ทั้งนี้ฟิล์มยืดพันพาเลทจะมีหลากหลายขนาด และหลายประเภทให้เลือกใช้ตามความเมหาะสมของการใช้งาน ให้ได้เลือกติดตั้ง ซึ่งบริษัท เถิงธงพาณิชย์ พลาสติก จำกัด นำเข้า และขายส่ง โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายฟิล์มยืดพันพาเลท (StretchFilm) ฟิล์มหด (Shink Roll) เครื่องพันฟิล์มพาเลท รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หลายชนิด ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งนี้เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฟิล์มยืดพันพาเลททุกประเภท รายละเอียดเพิ่มเติม