สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 May 2022   187  
2 May 2022   128  
3 May 2022   291  
4 May 2022   239  
5 May 2022   180  
6 May 2022   180  
7 May 2022   191  
8 May 2022   201  
9 May 2022   295  
10 May 2022   228  
11 May 2022   186  
12 May 2022   176  
13 May 2022   167  
14 May 2022   208  
15 May 2022   208  
16 May 2022   200  
17 May 2022   248  
18 May 2022   225  
19 May 2022   322  
20 May 2022   315  
21 May 2022   228  
22 May 2022   260  
23 May 2022   198  
24 May 2022   0  
25 May 2022   0  
26 May 2022   0  
27 May 2022   0  
28 May 2022   0  
29 May 2022   0  
30 May 2022   0  
31 May 2022   0