สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Apr 2022   191  
2 Apr 2022   183  
3 Apr 2022   227  
4 Apr 2022   260  
5 Apr 2022   240  
6 Apr 2022   177  
7 Apr 2022   236  
8 Apr 2022   214  
9 Apr 2022   179  
10 Apr 2022   230  
11 Apr 2022   190  
12 Apr 2022   256  
13 Apr 2022   330  
14 Apr 2022   214  
15 Apr 2022   196  
16 Apr 2022   250  
17 Apr 2022   394  
18 Apr 2022   171  
19 Apr 2022   301  
20 Apr 2022   210  
21 Apr 2022   192  
22 Apr 2022   252  
23 Apr 2022   330  
24 Apr 2022   211  
25 Apr 2022   322  
26 Apr 2022   205  
27 Apr 2022   365  
28 Apr 2022   248  
29 Apr 2022   216  
30 Apr 2022   233