สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Sep 2021   174  
2 Sep 2021   169  
3 Sep 2021   186  
4 Sep 2021   173  
5 Sep 2021   172  
6 Sep 2021   147  
7 Sep 2021   131  
8 Sep 2021   118  
9 Sep 2021   158  
10 Sep 2021   165  
11 Sep 2021   133  
12 Sep 2021   98  
13 Sep 2021   126  
14 Sep 2021   211  
15 Sep 2021   166  
16 Sep 2021   131  
17 Sep 2021   100  
18 Sep 2021   132  
19 Sep 2021   141  
20 Sep 2021   230  
21 Sep 2021   221  
22 Sep 2021   175  
23 Sep 2021   133  
24 Sep 2021   230  
25 Sep 2021   146  
26 Sep 2021   198  
27 Sep 2021   268  
28 Sep 2021   466  
29 Sep 2021   219  
30 Sep 2021   233