สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jul 2021   487  
2 Jul 2021   164  
3 Jul 2021   140  
4 Jul 2021   151  
5 Jul 2021   171  
6 Jul 2021   210  
7 Jul 2021   251  
8 Jul 2021   157  
9 Jul 2021   231  
10 Jul 2021   234  
11 Jul 2021   117  
12 Jul 2021   87  
13 Jul 2021   96  
14 Jul 2021   127  
15 Jul 2021   148  
16 Jul 2021   158  
17 Jul 2021   144  
18 Jul 2021   88  
19 Jul 2021   127  
20 Jul 2021   190  
21 Jul 2021   160  
22 Jul 2021   215  
23 Jul 2021   177  
24 Jul 2021   114  
25 Jul 2021   146  
26 Jul 2021   205  
27 Jul 2021   137  
28 Jul 2021   140  
29 Jul 2021   137  
30 Jul 2021   234  
31 Jul 2021   165