สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jun 2021   150  
2 Jun 2021   154  
3 Jun 2021   151  
4 Jun 2021   161  
5 Jun 2021   196  
6 Jun 2021   138  
7 Jun 2021   151  
8 Jun 2021   144  
9 Jun 2021   176  
10 Jun 2021   143  
11 Jun 2021   269  
12 Jun 2021   140  
13 Jun 2021   121  
14 Jun 2021   147  
15 Jun 2021   178  
16 Jun 2021   145  
17 Jun 2021   120  
18 Jun 2021   149  
19 Jun 2021   140  
20 Jun 2021   296  
21 Jun 2021   157  
22 Jun 2021   135  
23 Jun 2021   134  
24 Jun 2021   143  
25 Jun 2021   132  
26 Jun 2021   118  
27 Jun 2021   236  
28 Jun 2021   179  
29 Jun 2021   129  
30 Jun 2021   178