สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Apr 2021   241  
2 Apr 2021   154  
3 Apr 2021   108  
4 Apr 2021   125  
5 Apr 2021   110  
6 Apr 2021   161  
7 Apr 2021   215  
8 Apr 2021   220  
9 Apr 2021   187  
10 Apr 2021   105  
11 Apr 2021   97  
12 Apr 2021   106  
13 Apr 2021   84  
14 Apr 2021   103  
15 Apr 2021   168  
16 Apr 2021   105  
17 Apr 2021   109  
18 Apr 2021   282  
19 Apr 2021   107  
20 Apr 2021   99  
21 Apr 2021   118  
22 Apr 2021   402  
23 Apr 2021   182  
24 Apr 2021   157  
25 Apr 2021   101  
26 Apr 2021   148  
27 Apr 2021   173  
28 Apr 2021   180  
29 Apr 2021   174  
30 Apr 2021   154