สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Mar 2021   123  
2 Mar 2021   128  
3 Mar 2021   131  
4 Mar 2021   95  
5 Mar 2021   104  
6 Mar 2021   121  
7 Mar 2021   109  
8 Mar 2021   73  
9 Mar 2021   92  
10 Mar 2021   106  
11 Mar 2021   47  
12 Mar 2021   82  
13 Mar 2021   61  
14 Mar 2021   73  
15 Mar 2021   106  
16 Mar 2021   117  
17 Mar 2021   122  
18 Mar 2021   197  
19 Mar 2021   173  
20 Mar 2021   86  
21 Mar 2021   161  
22 Mar 2021   153  
23 Mar 2021   196  
24 Mar 2021   149  
25 Mar 2021   142  
26 Mar 2021   166  
27 Mar 2021   139  
28 Mar 2021   158  
29 Mar 2021   163  
30 Mar 2021   196  
31 Mar 2021   301