สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Feb 2021   90  
2 Feb 2021   86  
3 Feb 2021   110  
4 Feb 2021   88  
5 Feb 2021   59  
6 Feb 2021   398  
7 Feb 2021   79  
8 Feb 2021   41  
9 Feb 2021   40  
10 Feb 2021   60  
11 Feb 2021   91  
12 Feb 2021   95  
13 Feb 2021   91  
14 Feb 2021   111  
15 Feb 2021   72  
16 Feb 2021   79  
17 Feb 2021   104  
18 Feb 2021   61  
19 Feb 2021   94  
20 Feb 2021   159  
21 Feb 2021   85  
22 Feb 2021   110  
23 Feb 2021   154  
24 Feb 2021   56  
25 Feb 2021   62  
26 Feb 2021   67  
27 Feb 2021   53  
28 Feb 2021   112