สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Nov 2021   159  
2 Nov 2021   259  
3 Nov 2021   172  
4 Nov 2021   193  
5 Nov 2021   178  
6 Nov 2021   242  
7 Nov 2021   170  
8 Nov 2021   189  
9 Nov 2021   180  
10 Nov 2021   197  
11 Nov 2021   175  
12 Nov 2021   189  
13 Nov 2021   322  
14 Nov 2021   188  
15 Nov 2021   183  
16 Nov 2021   250  
17 Nov 2021   156  
18 Nov 2021   135  
19 Nov 2021   141  
20 Nov 2021   193  
21 Nov 2021   166  
22 Nov 2021   151  
23 Nov 2021   151  
24 Nov 2021   254  
25 Nov 2021   160  
26 Nov 2021   214  
27 Nov 2021   147  
28 Nov 2021   176  
29 Nov 2021   193  
30 Nov 2021   209